Ketabdade
کتاب‌داده یک بانک اطلاعات کتاب و یکی از دو بخش اصلی کتاب هاب است. این بانک داده شامل اطلاعات مربوط به کتاب‌ها و همچنین نظرات کاربران در مورد آنهاست. اطلاعات موجود در کتاب‌داده توسط کاربران و علاقه‌مندان به کتاب توسعه داده می‌شود.
پیشنهاد تصادفی
داستان‌های محبوب من (جلد ۵)، دهه‌ی پنجاه
ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌ دروی‍ش‍ی‍ان‌
ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌ دروی‍ش‍ی‍ان‌ ، رض‍ا خ‍ن‍دان‌ «داستان‌هاي محبوب من» نام سري كتاب‌هايي است كه در آن «...
آخرین نقد/نظرها