Ketabdade
کتاب‌داده یک بانک اطلاعات کتاب و یکی از دو بخش اصلی کتاب هاب است. این بانک داده شامل اطلاعات مربوط به کتاب‌ها و همچنین نظرات کاربران در مورد آنهاست. اطلاعات موجود در کتاب‌داده توسط کاربران و علاقه‌مندان به کتاب توسعه داده می‌شود.
پیشنهاد تصادفی
ماجراهای هاپو (جلد ۶)
گریگور استیر
هاپو سگ باوفایی است. هاپو سگ باهوش و ناقلایی است. روزگار هاپو پر است از ماجراهای بامزه و شگفت‌انگیز....
آخرین نقد/نظرها